پرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران (UCLA)
پرسشنامه / جولای 31, 2017

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان احساس تنهایی در افراد سازندگان پرسشنامه: راسل، پیلوا و کورتونا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS)
پرسشنامه / جولای 14, 2017

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش احساس تنهایی دانشجویان زیر مقیاس ها: تنهایی عاطفی – تنهایی اجتماعی سازندگان پرسشنامه: آشر، هایمل و رنشاو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.