پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان
پرسشنامه / آوریل 18, 2017

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش اخلاق اداری در کارکنان سازمان زیر مقیاس ها: تعهدات حرفه ای – ایدئولوژی های اخلاقی – تعهدات اجتماعی – تعهدات سازمانی – منافع فردی سازندگان پرسشنامه: هانت، سینگاپاکدی، کلایکمن و هنینگ، فورسیث و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰-۱۹۸۰-۱۹۹۶-۱۹۸۹-۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.