آزمون بررسی ارزشها آلپورت، ورنون و لیندزی
پرسشنامه / آوریل 23, 2017

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش (نظری، اقتصادی، زیباگرا، اجتماعی، سیاسی و مذهبی) در زندگی یک فرد زیر مقیاس ها: نظری – اقتصادی – زیباگرا – اجتماعی – سیاسی – مذهبی سازندگان پرسشنامه: آلپورت، ورنون و لیندزی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۰ تعداد صفحات: ۳۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه ارزشهای شخصی شری و ورما (PVQ)
پرسشنامه / آوریل 19, 2017

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش انواع ارزش های شخصی زیر مقیاس ها: ارزش مذهبی – ارزش اجتماعی – ارزش دموکراتیک – ارزش مربوط به زیبایی – ارزش اقتصادی – ارزش دانش – ارزش لذت جویانه – ارزش قدرت – ارزش منزلت خانوادگی – ارزش سلامتی سازندگان پرسشنامه: شری و ورما معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۱ تعداد صفحات: ۳۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.