پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI)
پرسشنامه / آگوست 9, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش اضطراب امتحان دانش آموزان و دانشجویان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)
پرسشنامه / جولای 17, 2017

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان در موقعیت های مختلف زیر مقیاس ها: درک و ترس از ارزیابی منفی – تنش و بازداری در برخورد اجتماعی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند
پرسشنامه / آوریل 30, 2017

تعداد گویه ها: ۵۸ هدف: تشخیص و ارزیابی اضطراب اجتماعی زیر مقیاس ها: اجتناب و آشفتگی اجتماعی – ترس از ارزیابی منفی سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز
پرسشنامه / آوریل 19, 2017

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش اضطراب اجتماعی سازندگان پرسشنامه: ولز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.