پرسشنامه ترس از درد مک نیل و رین واتر (FPQ-SF) – فرم کوتاه
پرسشنامه / آگوست 18, 2017

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی ترس از درد زیر مقیاس ها: درد شدید – درد خفیف – درد پزشکی و دندان پزشکی – درد تزریق سازندگان پرسشنامه: مک نیل و رین واتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون و همکاران (BICI)
پرسشنامه / ژوئن 30, 2017

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: ارزیابی ترس از تصویر ظاهر و اندام خود سازندگان پرسشنامه: لیتلتون، اکسام و پوری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (FNE)
پرسشنامه / ژوئن 14, 2017

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش افرادی که ترس از ارزیابی منفی دارند سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد کانروی (PFAI)
پرسشنامه / می 26, 2017

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی ترس از شکست در عملکرد افراد زیر مقیاس ها: ترس از تجربه شرم و خجالت – ترس از کاهش عزت نفس خود – ترس از داشتن آینده ای نامعلوم – ترس از دست دادن تأثیر اجتماعی (علاقه دیگران) – ترس از ناراحت شدن افراد مهم سازندگان پرسشنامه: کانروی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه میزان ترس
پرسشنامه / آوریل 28, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان ترس در افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.