پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی
پرسشنامه / آوریل 25, 2017

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: ارزیابی ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی زیر مقیاس ها: تنوع و جلوگیری از یکنواختی – ایمنی و امنیت – انعطاف پذیری – دسترسی و ارتباط / نفوذپذیری – آسایش و راحتی – نظافت و پاکیزگی – خوانایی – حفظ هویت – کارایی – فرم و کالبد – تمایز و تشخیص – سرزندگی و پویایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.