پرسشنامه تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ
پرسشنامه / آگوست 23, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش تعهدات حرفه ای در کارکنان سازمان سازندگان پرسشنامه: کلایکمن و هنینگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تعهدات اجتماعی سینگاپاکدی
پرسشنامه / آگوست 23, 2017

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش تعهدات اجتماعی در کارکنان سازمان سازندگان پرسشنامه: سینگاپاکدی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو
پرسشنامه / آگوست 22, 2017

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی تعهد شغلی معلمان در مدارس زیر مقیاس ها: وابستگی حرفه ای – وابستگی سازمانی – پایبندی به ارزش های کاری – مشارکت شغلی سازندگان پرسشنامه: بلاو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تعهد سازمانی هانت و همکاران
پرسشنامه / آگوست 22, 2017

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان سازندگان پرسشنامه: هانت و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف
پرسشنامه / آگوست 22, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی تعهد سازمانی در بین کارکنان زیر مقیاس ها: غرور – اهداف – مشارکت سازندگان پرسشنامه: گوین دیک و بورلی متکالف معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (QCQ)
پرسشنامه / می 30, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش میزان تعهد سازمانی افراد سازندگان پرسشنامه: مودای، استیرز و پورتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه امکان اجرای مدیریت مدرسه محور (براساس ابداع رسالت، مشارکت و تعهد)
پرسشنامه / می 13, 2017

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان امکان سنجی مدیریت مدرسه محور زیر مقیاس ها: رسالت – مشارکت – تعهد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.