آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فاکون و فاکون (CCTST)
پرسشنامه / آگوست 3, 2017

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش مهارتهای تفکر انتقادی فرد زیر مقیاس ها: تحلیل – ارزیابی – استنتاج – استدلال قیاسی – استدلال استقرایی سازندگان پرسشنامه: فاکون و فاکون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۷ تعداد صفحات: ۲۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (CTDI)
پرسشنامه / ژوئن 10, 2017

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان تمایل به تفکر انتقادی زیر مقیاس ها: گرایش به خلاقیت – گرایش به پختگی – گرایش به تعهد سازندگان پرسشنامه: ریکتس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.