مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (PSS-14)
پرسشنامه / جولای 15, 2017

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان استرس ادراک شده با ارزیابی احساسات و افکار فرد سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس استرس ادراک شده کوهن و همکاران (PSS-10)
پرسشنامه / جولای 15, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان استرس ادراک شده با ارزیابی احساسات و افکار فرد سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس تنش درک شده کوهن و همکاران (PSS-4)
پرسشنامه / ژوئن 15, 2017

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش درجه ای که موقعیت های موجود در زندگی فرد، تنش زا ارزیابی می شود سازندگان پرسشنامه: کوهن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.