پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان
پرسشنامه / می 6, 2017

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش میزان رضایت از خدمات واحد اورژانس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستانی واندام و لونیز
پرسشنامه / آوریل 27, 2017

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخگو بودن – اطمینان و تضمین – همدلی سازندگان پرسشنامه: واندام و لونیز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.