پرسشنامه اعتقاد به خرافات
پرسشنامه / آگوست 10, 2017

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش میزان اعتقاد افراد به خرافات های رایج معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اعتقاد به خرافات
پرسشنامه / آگوست 10, 2017

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی میزان اعتقاد به خرافات معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.