پرسشنامه اشتیاق به خرید
پرسشنامه / آگوست 8, 2017

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: سنجش میزان اشتیاق به خرید سازندگان پرسشنامه: Slama و Tashcian معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید میتال
پرسشنامه / آگوست 8, 2017

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان اشتیاق به تصمیم گیری برای خرید سازندگان پرسشنامه: میتال معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی
پرسشنامه / ژوئن 23, 2017

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی زیر مقیاس ها: خرید لذتی و احساس رضایت شخصی – انگیزه حسی و خرید الهام بخش – آگاهی از کیفیت – هوشیاری و آگاهی از برند (وفاداری به برند) – نقش بازی کردن (ایفای نقش) – خرید در حراجی – خرید تفریحی یا سرگرم کننده – خرید ارزشی – خرید اجتماعی – خرید فایده نگر (سودمند) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی یو و دانتو
پرسشنامه / ژوئن 10, 2017

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش کیفیت ادراک شده خرید اینترنتی زیر مقیاس ها: سهولت استفاده – طراحی زیبا – سرعت پردازش – امنیت سازندگان پرسشنامه: یو و دانتو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه ارزش های خرید لذت گرایانه و مطلوبیت گرایانه بابین و همکاران
پرسشنامه / آوریل 26, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی ارزش های خرید مصرف کنندگان براساس ابعاد لذت گرایانه و مطلوبیت گرایانه زیر مقیاس ها: لذت گرایانه – مطلوبیت گرایانه سازندگان پرسشنامه: بابین، داردن و گریفن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.