پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد و همکاران
پرسشنامه / جولای 13, 2017

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی سازندگان پرسشنامه: بوفارد، بویس ورت، وزیو و لاروشه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)
پرسشنامه / آوریل 21, 2017

تعداد گویه ها: ۶۳ هدف: سنجش مولفه های خودتنظیمی (پذیرش – ارزیابی – راه اندازی – بررسی – برنامه ریزی – اجرا و سنجش) زیر مقیاس ها: پذیرش – ارزیابی – راه اندازی – بررسی – برنامه ریزی – اجرا و سنجش سازندگان پرسشنامه: میلر و براون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه خودتنظیمی دانش آموز زیمرمن و پونز (SRLIS)
پرسشنامه / آوریل 21, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی راهبرد یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان سازندگان پرسشنامه: زیمرمن و پونز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.