پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ-S) – فرم کوتاه
پرسشنامه / آگوست 26, 2017

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی خودپنداره بدنی زیر مقیاس ها: چربی بدنی – قدرت – هماهنگی – لیاقت ورزشی – فعالیت بدنی – عزت نفس – انعطاف پذیری – سلامتی – ظاهر – استقامت سازندگان پرسشنامه: مارش، مارتین و جاکسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران (PSDQ)
پرسشنامه / آوریل 21, 2017

تعداد گویه ها: ۵۶ هدف: سنجش ادراک فرد از خود در ارتباط با حیطه بدنی زیر مقیاس ها: لیاقت ورزشی – چربی بدنی – ظاهر – انعطاف پذیری – سلامتی – فعالیت بدنی – هماهنگی – عزت نفس سازندگان پرسشنامه: مارش و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.