پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ)
پرسشنامه / آگوست 13, 2017

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش ۵ عامل ذهن آگاهی (مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش) زیر مقیاس ها: مشاهده – توصیف – عمل همراه با آگاهی – عدم قضاوت – عدم واکنش سازندگان پرسشنامه: بائر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ والاچ و همکاران – فرم کوتاه (FMI-SF)
پرسشنامه / آگوست 12, 2017

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش ذهن آگاهی سازندگان پرسشنامه: والاچ و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.