پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی
پرسشنامه / می 9, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران سرپایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان
پرسشنامه / می 6, 2017

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش میزان رضایت از خدمات واحد اورژانس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.