پرسشنامه رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی
پرسشنامه / جولای 21, 2017

تعداد گویه ها: ۵۲ هدف: سنجش میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: نگهبانی – پذیرش – منشی بخش – واحد خدمات – کادر پزشکی – کادر پرستاری – آزمایشگاه – تغذیه – ترخیص و صندوق – تصویر برداری – داروخانه – امکانات رفاهی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار
پرسشنامه / جولای 21, 2017

تعداد گویه ها: ۴۹ هدف: سنجش رضایتمندی بیمار و همراهان بیمار از بیمارستان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.