پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)
پرسشنامه / آگوست 25, 2017

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی چشم انداز زمان در افراد زیر مقیاس ها: دیدگاه زمانی گذشته / منفی – دیدگاه زمانی حال / لذت گرا – دیدگاه زمانی آینده – دیدگاه زمانی متعالی / آینده – دیدگاه زمانی گذشته مثبت – دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه مدیریت زمان کوئین و همکاران
پرسشنامه / ژوئن 11, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی میزان بهره کافی بردن از زمان سازندگان پرسشنامه: کوئین و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه مدیریت زمان اسمیت، ریلی و کارن میدکیف
پرسشنامه / ژوئن 11, 2017

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: شناسایی چرخه بهره وری روزانه افراد سازندگان پرسشنامه: اسمیت، ریلی و کارن میدکیف معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.