پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی
پرسشنامه / جولای 9, 2017

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی نیازهای صمیمیت زناشویی زیر مقیاس ها: صمیمیت عاطفی – صمیمیت روانشناختی – صمیمیت عقلانی – صمیمیت جنسی – صمیمیت بدنی – صمیمیت معنوی – صمیمیت زیباشناختی – صمیمیت اجتماعی / تفریحی سازندگان پرسشنامه: باگاروزی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)
پرسشنامه / ژوئن 25, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سازگاری زناشویی زوجین سازندگان پرسشنامه: جی. لاک و کارل ام. والاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۵۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس تعارض زناشویی کانزاس اگمان و همکاران (KMCS)
پرسشنامه / می 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش تعارض زناشویی سازندگان پرسشنامه: کنث اگمان ، ویرجینیا ماکسلی و والتر آر. اسچام معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (RBI)
پرسشنامه / می 4, 2017

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: اندازه گیری باورهای غیر منطقی در مورد روابط زناشویی زیر مقیاس ها: باور تخریب کنندگی مخالف – توقع ذهن خوانی – باور به عدم تغییرپذیری همسر – کمال گرایی جنسی – باور به تفاوت های جنسیتی سازندگان پرسشنامه: آیدلسون و اپشتاین معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

چک لیست مشکلات زناشویی
پرسشنامه / می 1, 2017

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: ارزیابی مشکلات رایج زناشویی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.