پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (CSI-4) براساس (DSM-IV) اسپرافکین و همکاران (فرم والدین)
پرسشنامه / آگوست 2, 2017

تعداد گویه ها: ۱۱۰ هدف: ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: بیش جنبی / اختلال دقت، نوع فاقد تمرکز حواس – اختلال دفت / بیش جنبی، نوع بیش جنب بدون تأمل (عجول) – اختلال دقت / بیش جنبی، نوع مرکب – اختلال ضدیت و نافرمانی – اختلال رفتار یا کردار – اختلال اضطراب همه جانبه یا تعمیم یافته – ترس های مرضی خاص – افکار وسواسی – اعمال وسواسی – اختلال استرس بعد از ضربه – تیک های حرکتی – تیک های صوتی – شیزوفرنی – اختلال افسردگی شدید – اختلال خلقی خفیف (دیستایمی) – اختلال آتیستیک – اختلال اسپرگر – ترس مرضی اجتماعی – اختلال اضطراب جدایی – شب ادراری (انورل) – ادرار یا دفع بی موقع در حالت بیداری (انکوپرز) سازندگان پرسشنامه: اسپرافکین و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.