پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (CSI-4) براساس (DSM-IV) اسپرافکین و همکاران (فرم والدین)
پرسشنامه / آگوست 2, 2017

تعداد گویه ها: ۱۱۰ هدف: ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان زیر مقیاس ها: بیش جنبی / اختلال دقت، نوع فاقد تمرکز حواس – اختلال دفت / بیش جنبی، نوع بیش جنب بدون تأمل (عجول) – اختلال دقت / بیش جنبی، نوع مرکب – اختلال ضدیت و نافرمانی – اختلال رفتار یا کردار – اختلال اضطراب همه جانبه یا تعمیم یافته – ترس های مرضی خاص – افکار وسواسی – اعمال وسواسی – اختلال استرس بعد از ضربه – تیک های حرکتی – تیک های صوتی – شیزوفرنی – اختلال افسردگی شدید – اختلال خلقی خفیف (دیستایمی) – اختلال آتیستیک – اختلال اسپرگر – ترس مرضی اجتماعی – اختلال اضطراب جدایی – شب ادراری (انورل) – ادرار یا دفع بی موقع در حالت بیداری (انکوپرز) سازندگان پرسشنامه: اسپرافکین و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)
پرسشنامه / ژوئن 18, 2017

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش سلامت معنوی افراد (سلامت مذهبی و سلامت وجودی) زیر مقیاس ها: سلامت مذهبی – سلامت وجودی سازندگان پرسشنامه: پولوتزین و الیسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28)
پرسشنامه / آوریل 20, 2017

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: بررسی وضعیت روانی افراد زیر مقیاس ها: علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی – اضطراب – اختلال عملکرد اجتماعی – افسردگی سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-12)
پرسشنامه / آوریل 20, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش سلامت روانی زیر مقیاس ها: سلامت روانی مثبت – علائم اختلال روانی سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.