مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) هادسون (PASNP)
پرسشنامه / ژوئن 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) سازندگان پرسشنامه: والتر دبلیو. هادسون معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) گارنر و هودسن (NPAPS)
پرسشنامه / ژوئن 19, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش سوء رفتارهای غیر فیزیکی و همسرآزاری سازندگان پرسشنامه: جیمز دبلیو. گارنر و والتر دبلیو. هودسن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.