مقیاس فرسودگی کاری (MMI)
پرسشنامه / جولای 18, 2017

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی فرسودگی شغلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان مزلچ
پرسشنامه / جولای 5, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی شغلی معلمان زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی سازندگان پرسشنامه: مزلاچ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI) – نسخه ۲۲ سوالی
پرسشنامه / جولای 4, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش فرسودگی شغلی زیر مقیاس ها: فرسودگی هیجانی – شخصیت زدایی – نقصان تحقق شخصی سازندگان پرسشنامه: مزلاچ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)
پرسشنامه / ژوئن 9, 2017

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی فرسودگی شغلی ناشی از کار سازندگان پرسشنامه: گلدارد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.