پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی
پرسشنامه / آوریل 28, 2017

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: ارزیابی مدیریت دانش در سازمان زیر مقیاس ها: برون سازی – ترکیب سازی – درونی سازی – اجتماعی سازی سازندگان پرسشنامه: نوناکا و تاکوچی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.