پرسشنامه نیاز اطلاعاتی
پرسشنامه / ژوئن 14, 2017

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش نیاز اطلاعاتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو
پرسشنامه / می 12, 2017

تعداد گویه ها: ۶۴ هدف: سنجش نیازها در اشخاص زیر مقیاس ها: نیازهای فیزیولوژیک – ایمنی – محبت – احترام – خودشکوفایی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر
پرسشنامه / می 7, 2017

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی سلسله مراتب نیازها زیر مقیاس ها: نیازهای اساسی – نیازهای امنیت – نیازهای تعلق اجتماعی – نیازهای احترام – نیازهای خودشکوفایی سازندگان پرسشنامه: جونز و فیفر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۳ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.