پرسشنامه هوشمندسازی مدارس
پرسشنامه / جولای 10, 2017

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی هوشمندسازی در مدارس به لحاظ مزایا زیر مقیاس ها: مزایای هوشمندسازی مدارس برای دانش آموزان – مزایای هوشمندسازی مدارس برای معلمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس
پرسشنامه / آوریل 22, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰۶ هدف: ارزیابی میزان موفقیت هوشمند سازی مدارس کشور زیر مقیاس ها: میزان استفاده از رایانه در کارهای شخصی – میزان استفاده از رایانه و منابع الکترونیکی در تدریس – روشهای تدریس در یادگیری / یاددهی – میزان استفاده از منابع اطلاعاتی – نظام آموزشی – موانع کاربرد تجهیزات چندرسانه ای در فرآیند یاددهی / یادگیری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.