پرسشنامه مدیریت پاداش
پرسشنامه / آوریل 27, 2017

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش مدیریت پاداش بر رضایت کارکنان زیر مقیاس ها: پاداش های مستقیم – پاداش های غیر مستقیم – پاداش ها در ارتباط با شغل – پاداش ها در ارتباط با محیط شغلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.