پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر
پرسشنامه / جولای 24, 2017

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نیمرخ کارآفرینی فرد سازندگان پرسشنامه: اسکاربوروف و زیمرر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه
پرسشنامه / جولای 22, 2017

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش رفتار کارآفرینانه در سازمان زیر مقیاس ها: توانایی کاهش کاغذبازی – گرایش به تغییر کارکنان – چشم انداز استراتژیک کارکنان – بافت حمایتی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه کارآفرینی رابینز
پرسشنامه / ژوئن 9, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: تشخیص کارآفرین بودن فرد سازندگان پرسشنامه: رابینز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.