پرسشنامه ادراک از کیفیت خدمات بانک آلدلیگان و باتل (SYSTRA-SQ)
پرسشنامه / آگوست 1, 2017

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش کیفیت ارائه خدمات در بانک زیر مقیاس ها: کیفیت سیستم خدمات رسانی – کیفیت خدمات رسانی رفتاری – کیفیت دستگاه های ارائه دهنده ی خدمات – دقت تراکنش خدمات سازندگان پرسشنامه: آلدلیگان و باتل معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)
پرسشنامه / جولای 19, 2017

تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: سنجش کیفیت خدمات زیر مقیاس ها: انتظارات مشتریان (فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخ گویی – اطمینان و تضمین – همدلی) – ادراکات مشتریان (فیزیکی – اطمینان – پاسخ گویی – ضمانت و تضمین – همدلی) سازندگان پرسشنامه: پاراسورامان، بری و زیتمل معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه رضایت کاربران از کیفیت خدمات الکترونیک وب سایت
پرسشنامه / می 31, 2017

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش میزان رضایت کاربران از کیفیت خدمات الکترونیک وب سایت زیر مقیاس ها: قابلیت استفاده – کیفیت اطلاعات – تعامل خدمات معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستانی واندام و لونیز
پرسشنامه / آوریل 27, 2017

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی زیر مقیاس ها: فیزیکی – قابلیت اعتماد – پاسخگو بودن – اطمینان و تضمین – همدلی سازندگان پرسشنامه: واندام و لونیز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.