پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک (QOSL)
پرسشنامه / ژوئن 11, 2017

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش ادراک فرد در مورد کیفیت زندگی در مدرسه زیر مقیاس ها: رضایت عمومی – عواطف منفی – رابطه با معلم – فرصت – پیشرفت – ماجراجویی – انسجام اجتماعی سازندگان پرسشنامه: اندرسون و بروک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی (KDQOL-SF)
پرسشنامه / می 25, 2017

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری کلیوی زیر مقیاس ها: زیرمقیاس های اختصاصی سلامت (علایم و مشکلات، اثر بیماری کلیوی، بار بیماری کلیوی، وضعیت کاری، عملکرد شناختی، کیفیت تعاملات اجتماعی، عملکرد جنسی، خواب، حمایت اجتماعی، تشویق کاکنان بخش دیالیز، رضایت بیماران و درجه بندی کلی سلامت) – زیرمقیاس های عمومی سلامت (عملکرد جسمانی، محدودیت در نقش به علت مشکلات جسمی، درد جسمانی، سلامت کلی، سرزندگی، عملکرد اجتماعی، محدودیت در نقش به علت مشکلات احساسی و سلامت روان) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۲۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.