مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)
پرسشنامه / ژوئن 22, 2017

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش رفتارهای اجتماعی مطلوب زیر مقیاس ها: رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) – رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی – رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی – رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری – رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز سازندگان پرسشنامه: کارلو و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بصورت فوری ارائه می شود.